SGK analık ücretinde son noktayı koydu

Perşembe, Mart 1, 2012, 22:32
Genel kategorisi. Bu mesaja 0 yorum yapıldı.

FaceBookta Payla

Sosyal Güvenlik Kurumu, analık hali ve gebelik muayenelerinde katılım payı alınıp alınmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu. Analık ve gebelik durumunda katılım payı alındığını ve bundan sonra da alınmaya devam edeceğini bildirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu, basında analık hali ve gebelik muayenelerinde ilave ücret ve katılım payı alınmayacağı haberlerinden rahatsızlık duydu. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olması gerektiği anımsatıldı.

ANALAR İÇİN BORÇ VE PRİM ŞARTI YOK

Kanunun 67 inci maddesi gereği; sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabilmek için 30 gün prim ödeme ve borcunun bulunmaması gerektiğine dikkat çekildi. Ancak analık halinde bu şartın aranmadığı vurgulandı. Bir başka ifadeyle analık nedeniyle gereksinim duyulan sağlık hizmetlerinin kişileri borcuna ve 30 günlük prim şartına bakılmaksızın verildiği tekrarlandı.

KATILIM PAYI ALINIR

Ancak 5510 sayılı yasanın 68. Maddesinde katılım payı alınacak kişilerin; 69. Maddede ise alınmayacak kişilerin tanımlandığı belirtildi. Bu kişiler içinde gebelik/analık halinin bulunmadığına dikkat çekildi. Bu nedenle Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) analık halleri/gebelik nedeniyle sunulan sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmamasına yönelik bir düzenleme yapılmadığı vurgulandı.

İLAVE ÜCRETLER

İlave ücretlerle ilgili 73. Maddeye göre vakıf üniversiteleri ve özel sağlık hizmeti sunucularının Kurumun belirlediği sınırlar içinde kişilerden ilave ücret alabildikleri ifade edildi. Bu oranlar ile ilave ücret alınmayacak hallerin SGK tarafından belirlendiği; ilave ücret alınmayacak hallerin SUT’ta yer aldığı vurgulandı. İlave ücret alınmayacak haller arasında da analık halinin bulunmadığı belirtilerek;  “Sonuç olarak genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlüsü olan kişiye analık hali nedeniyle sağlık hizmeti verilmesinde; 30 günlük süre veya borç sorgulaması yapılmamaktadır. Analık halinde Kanun gereği alınması gereken katılım payları alınmaktadır. Ayrıca kişilerin; analık hali nedeniyle sağlık hizmeti almak için Kanun gereği ilave ücret almasına izin verilen sağlık sunucularını tercih etmeleri halinde kendilerinden ilave ücret alınabilmektedir” denildi.

hürriyet.com.tr

Yorum Yaz


.