Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Pazar, Nisan 23, 2017, 20:23
Genel kategorisi. Bu mesaja 0 yorum yapıldı.

FaceBookta Payla

Miraç kandili için çok az bir zaman kaldı. Tüm İslam alemi için önemli gecelerden biri olan Miraç Kandili, Receb ayının 27. gecesi yani 23 Nisan 2017 Pazar akşamı idrak edilecek. Milyonlarca Müslüman, bu önemli gecede ne oldu? Miraç kelime anlamı nedir? Miraç Kandilinde nasıl ibadet edilmeli? Bu gecede hangi dualar okunmalı? Miraç kandilinde kılınabilecek namazlar neler? gibi soruların cevabını araştırıyor. Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz (SAV)’in Miraç’a çıkarak Allah’ü Teala’nın huzuruna çıkması hadisesidir.

Miraç Kandiliniz mübarek olsun… Miraç kandili 2017 yılında 23 Nisan Pazar akşamı idrak edilecek. Bu özel ve mübarek gecede Müslümanlar camiileri dolduracak, dua ve ibadetlerle Allah’ü Teala’dan af dileyecek. Bu önemli gecede ne oldu? Miraç kelime anlamı nedir? Miraç Kandilinde nasıl ibadet edilmeli? Bu gecede hangi dualar okunmalı? Miraç kandilinde kılınabilecek namazlar neler? sorularının cevabı haber detayımızda. Recep ayının 27. gecesi idrak edilen Miraç Kandili için çok az bir zaman kaldı. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimize (SAV), Mekke döneminde bir gece, Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için önce Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptırılan hikmet yüklü yolculuk… Kâinatın yüce yaratıcısının daveti üzerine gerçekleşen mucizevî buluşma… İşte, Miraç kandiliyle ilgili merak edilenler.

 

MİRAÇ KANDİLİNDE NE OLDU?

Miracın hicret’ten bir yıl ya da 16 ay önce recep ayının 27. gecesinde gerçekleştiğine inanılır. Rivayete göre Hz. Muhammed (SAV) gece vakti Kâbe’den alınıp Burak adı verilen binek hayvan üstünde Mescid-i Aksa’ya götürülmüş, Burak’ı Beytül Makdis’in (Süleyman Mabedi) kalıntılarının güneybatı duvarına bağlamıştır. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) sırasıyla eski Aksa denen bugünkü el-Aksa Camiinin altındaki yerden Mescid-i Aksa alanına girmiş, oradan Kubbet-üs-sahra’nın bulunduğu alana geçmiş ve orada İsa, Musa, Zekeriya peygamberlerle buluşmuştur. Günümüzde Nebi Minberi’nin bulunduğu alanda bütün peygamberlere namaz kıldırmış, oradan da Miraç Minberi’nin bulunduğu alandan göğe yükselmiştir.

 

Hadislere göre Hz. Muhammed (SAV) bu yükselmede gök katlarını Cebrail ile birlikte aşarken sırayla Âdem, Yusuf, Yahya ve İsa, İdris, Harun, Musa ve İbrahim peygamberleri görmüş, yedinci kat gökten sonra Sidret’ül münteha’ya çıkmıştır. Cebrail’in Sidretü’l-Münteha’dan ileriye geçememesi üzerine yolculuğunu tek olarak sürdürmüş, zaman, mekân ve cihetin olmadığı ifade edilen katta Allah ile aracısız görüşmüştür.

 

Hz. Muhammed (SAV) Mekke’ye döndüğünde yaşadıklarının gerçek olup olmadığından kuşku duyanların soru yağmuruna tutulmuştur. Ama sorulara doğru cevap vermiştir.

 

İslam’ın ilk zamanlarında dinin oruç, zekât, şehitlik ve hac gibi belli kuralları, prensipleri tam olarak belirlenmemişti. Gece namazları rağbet görmekle birlikte, ibadet kuralları da açık ve seçik olarak belirlenmemişti. İsra ve Miraç bu konudaki belirlenmeleri sağlamış olaylardır. Buna göre miraçta;

 

Hz. Muhammed (SAV), Miraç sırasında namaz vakitlerinin beş vakit olarak düzenlenmesi gerektiğini öğrenmiş ve Miraçtan sonra bu buyruğu Müslümanlara bildirmiştir. Hadis kaynaklarına göre Miraç’ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Musa peygamberin bunun insanlara ağır geleceği şeklinde ikazları üzerine Hz. Muhammed (SAV)’in birkaç kere geri dönüp Allah’tan namazı hafifletme dileği üzerine beş vakte indirilmiştir.

 

Şirk koşmayan herkesin cennete gireceği müjdesi verilmiştir.

 

MİRAÇ NEDİR?

Miraç, kelime manası itibariyle “merdiven”, “yükselecek yer”, “en yüksek makam” manalarına gelmektedir.

 

Miraç; Receb’in 27. gecesi… Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimize, Mekke döneminde bir gece, Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için önce Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptırılan hikmet yüklü yolculuk… Kâinatın yüce yaratıcısının daveti üzerine gerçekleşen mucizevî buluşma…

 

Süleyman Çelebinin “Şeş cihetten ol münezzeh zül-celâl, Bîkemukeyf âna gösterdi cemâl” şeklindeki ifadesiyle “mahiyetini, nasıllık ve niceliğini bilemediğimiz bir şekilde yüce Allah ile görüşen” sevgili Peygamberimiz’in, şirk koşmayanların affedilebileceği müjdesi, Bakara Sûresi’nin son iki ayeti ve beş vakit namaz hediyesiyle yüce âlemlerden döndüğü gece… Miraç bir arınma ve Allah’a yükseliştir. İnsanın erdem yolculuğu, beşerilikten insaniliğe yükseliş hikâyesidir. Sadece Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve varlığın düzeylerinde, hakikat göğünün katmanlarında değil, insanlığın Allah’a ulaşan yolunun duraklarında da gerçekleşmiş kutlu bir yolculuktur.

MİRAÇ KANDİLİNDE HANGİ İBADETLER YAPILMALIDIR?

Yatsı namazından sonra 12 rek’at namaz kılınır. 2 rek’atta bir selâm verilir. Her rek’atta 1 Fâtiha-i Şerîfe, 10 Ihlâs-ı Şerîf okunur. Namazdan sonra; 100 defa “Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim” 100 defa istiğfar, 100 defa salâvat-ı şerîfe okunur.

 

10 gün 100 defa “Sübhanallahü hayyül Kayyum”

10 gün 100 defa “Sübhanallahü ehadüs Samed”

10 gün 100 defa “Sübhanallahü gafurur Rahiym” zikirlerini yapmak müstehaptır.

 

Kur’an-ı Kerim okunmalıdır. Okuyanlar dinlenmelidir ve uygun mekanlarda Kur’an ziyafeti verilmelidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hz. Muhammed için salatü selamlar getirilmelidir. Onun şefaati ümit edilerek ümmetinden olabilme şuuru tazelenmelidir.

 

Kaza ve nafile namazlar çokça kılınmalıdır. Eğer varsa o geceye ait olarak nakledilmiş olan namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir. Genel olarak kandil gecesi özü itibari ile ibadet ve ihsan şuuru ile ihya edilmelidir.

 

Tefekkürde bulunulmalıdır. Hayati olan meselelerde derin düşünceler içerisine girilmelidir. Geçmiş zamanın muhasebesi yapılarak, şimdiki zamanın ve gelecek zamanın planı, programı belirlenmelidir.

 

Günahlara samimi bir şekilde tevbe, istiğfar edilmelidir. İdrak edilen kandil gecesinin son fırsat olarak görülüp değerlendirilmesi gereklidir.

 

Bol bol zikirde bulunulmalıdır. Müminler ile helalleşilmeli ve onların rızaları alınmalıdır. Çevrede küs ve dargın olanlar varsa bu kişiler barıştırılarak gönülleri alınmalı ve kederli yüzler güldürülmelidir.

 

Üzerimizde hakları olanlar aranarak sorulmalı ve vefa borcu yerine getirilmelidir. Yoksul, öksüz, kimsesiz, hasta, sakat, yetim ve yaşlı olan kişiler ziyaret edilerek şefkat sevgi, sadaka ve hediyeler ile mutlu edilmelidir.

 

Kandil gecesinin akşam namazı, yatsı namazı ve sabah namazı cemaat ile camilerde kılınmalıdır. Dini toplantılar, sohbetler ve paneller düzenlenmelidir. İlahi ve ezgiler ile de gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturulmaya çalışılmalıdır.

 

Sahabe, evliya ve ulema türbeleri ziyaret edilmelidir. Vefat etmiş olan yakınlar, dostlar ve büyüklerin de kabirleri ziyaret edilmelidir.

 

Hayatta olan manevi büyükler, anne ve babalar, dostlar ve diğer yakınlar ziyaret edilerek kandilleri kutlanmalıdır. Gidilemiyorsa da telefon ile kutlanmalı ve duaları istenmelidir.

 

Kandil gününde mümkün olduğu kadar oruç tutulmalıdır.

2017 YILI MÜBAREK GÜN VE GECELER

29 Mart Çarşamba – Üç ayların başlangıç günü

30 Mart Perşembe – Regaib Kandili

23 Nisan Pazar – Miraç Kandili

10 Mayıs Çarşamba – Berat Kandili

27 Mayıs Cumartesi – Ramazan ayının başlangıcı

21 Haziran Çarşamba – Kadir Gecesi

24 Haziran Cumartesi – Ramazan Bayramı Arefesi

25, 26 ve 27 Haziran – Ramazan Bayramı

31 Ağustos Perşembe – Kurban Bayramı Arefesi

1, 2 ve 3 Eylül – Kurban Bayramı

21 Eylül Perşembe – Hicri Yılbaşı

30 Eylül Cumartesi – Aşure Günü

29 Kasım Çarşamba – Mevlid Kandili

 

KANDİL NEDİR?

Müslüman örf ve törelerine göre, dince kutsal sayılan olayların yıldönümlerine rastlayan günlere verilen ad. Böylece kutsal günlerin gecelerinde eskiden kentlerde cami, mescit ve benzeri yerler genellikle kandillerle donatıldığından, bu kutsal günlere bu ad verilmiştir.

 

Kandil günlerinin kutlanmasının Abbasî Hilafeti ile başladığı tahmin edilmektedir. Dinî gün ve gecelerin kutlanmasının başlangıçta bir bayram hevesi ve anlayışı içinde olduğu, fakat zamanla ve dinî baskı ile bu gün ve gecelerin mistik bir hüviyet kazandığı bilinmektedir.

 

Anadolu Türklerinde kandil günlerinin kutlanması hakkındaki bilgilerimiz, Mevlit ile ilgili bulunmaktadır. Kandil gecelerinde camilerin, özellikle minarelerin donatılması, III. Murat devrine rastlamaktadır. Mevlit törenleri ise Sultanahmet Camii’nin tarihi ile beraberlik göstermektedir. Bu dinî günlerde, küçüklerin büyükleri ziyaretleri, kandilini kutlama âdetleri sürmektedir. Bu gibi gecelerde Kuran ile birlikte, genellikle Süleyman Çelebe’nin Mevlit’i ve ilâhiler okunur. Müslümanların kutsal saydığı kandil geceleri şunlardır: Mevlit Kandili (12 Rebiülevvel), Regaip Kandili (Recep ayının ilk Cuma gecesi, Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece), Miraç Kandili (27 Recep), Beraat Kandili (15 Şaban) ve Kadir Gecesi (27 Ramazan).

KAYNAK : star.com.tr

Yorum Yaz


.