EÜ’de AIDS araştırma merkezi

Salı, Ağustos 18, 2009, 0:16
Sağlık kategorisi. Bu mesaja 0 yorum yapıldı.

FaceBookta Payla

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan “HIV/AIDS Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

EÜ’ye bağlı olarak kurulan, HIV/AIDS Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, yönetim organlarının görevlerini ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlandı.

Yönetmelikte Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şöyle sıralandı:
“- HIV/AIDS;e ilişkin bölgesel verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
– Konuya ilişkin araştırmalar yapmak veya koordine etmek,
– Hasta ve hasta yakınları ile başta risk grupları olmak üzere, toplumu bu hastalıklar hakkında bilgilendirmek ve eğitmek,
– HIV/AIDS gibi enfeksiyonlara ilişkin, seminer, kurs, konferans ve kongre düzenlemek, gerektiğinde sertifika vermek,
– HIV/AIDS enfeksiyonuna ilişkin danışmanlık hizmetleri vermek,
– Epidemiyolojik ve klinik araştırmalar yapmak ve konuya ilişkin ulusal mevzuat ve etik kurallar çerçevesinde gerek görülen her türlü hizmeti gerçekleştirmek,
– Danışmanlık hizmetleri sunmak ve test yaptırabilecekleri merkez hakkında bilgilendirmek,
– Psikolojik destek hizmeti sunmak,
– Beslenme danışmanlığı hizmeti sunmak,
– Hasta ve ailelere eğitim vermek,
– Klinik ve epidemiyolojik araştırmalar yapmak ve bunların yayınlanmasını ya da tebliğ edilmesini sağlamak, konu ile ilgili bilimsel toplantılar düzenlemek,
– Ulusal ve uluslararası HIV/AIDS Merkezleri ile işbirliğini sağlamak, yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ya da sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve araştırma projeleri için finans kaynakları teminine çalışmak, ortak toplantılar düzenlemek,
– Güncel bilgiler ışığında, HIV tanı ve tedavi kılavuzları hazırlamak ve bunları belirli aralıklarla güncellemek,
– Epidemiyolojik verileri toplamak analiz etmek, yorumlamak, klinik ve epidemiyolojik araştırmalarda kullanılacak verileri sunuma hazırlamak,
– Tıp mensuplarına ve toplumun diğer kesimlerine yönelik eğitsel faaliyetler yapmak,
– HIV/AIDS ile ilgili konularda, eğitim-öğretim yapmak ya da görgü ve bilgisini geliştirmek üzere yurt dışına eleman göndermek ya da yurt dışından bu amaçla gönderilenleri kabul etmek konusunda ilgili birimlere önerilerde bulunmak.”

MERKEZ MÜDÜRÜ VE YÖNETİM KURULU

Merkez müdürü, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalında görevli, HIV/AIDS konusunda deneyim sahibi olan öğretim üyeleri arasından rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilecek. Süresi biten merkez müdürü tekrar görevlendirilebilecek.
Merkez Yönetim Kurulu, doğal üye olan Merkez Müdürü ve Merkez müdür yardımcısı dahil 7 kişiden oluşacak.
Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilecek. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilecek.
Bugünden itibaren yürürlüğe giren yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda ve merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetleri ile ilgili konularda, Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacak.

Yorum Yaz


.