Anaerkil yapısını koruyan toplumlar

Perşembe, Mart 8, 2018, 21:13
Genel kategorisi. Bu mesaja 0 yorum yapıldı.

FaceBookta Payla

Yüzlerce yıldır dünyada erkek egemen toplum yapıları hakim olsa da, anaerkil yapısını koruyan topluluklar hala mevcut.

Mosuo

 

Himalaya Dağları’nın  eteklerinde yer alan Mosuo bölgesi anaerkil toplumlar arasında gösterilebilecek en iyi örneklerden biridir. Veraset sistemi kadından kadına geçmekte ve eş seçimini kadınlar yapmaktadır. Bölgede “yürüyüş evliliği” denilen bir usul uygulanmaktadır. Kadınlar partnerlerinin evlerini ziyaret ederek onları seçerler ve kadınların birden çok evliliği, partneri vardır. Çocuklar annelerinin isimlerini alır ve onlarla yaşar. Babalar ise çocuk yetiştirme dönemine dahil edilmeyebilir. Genel olarak geniş aile yapısı vardır. Bu kalabalık aile yapılarının içinde tüm kararlar kadınlar tarafından verilir ve ailelerde en çok saygı duyulan birey büyükannedir. Ayrıca dillerinde “baba” veya “koca” için bir kelime karşılığı yoktur.

Minangkabau

 

Minanglar olarak da bilinen bu toplum Endonezya’da yer almaktadır. Bölge anaerkil anlayışla yönetilmekte ve yönetim anneden kıza geçmektedir. Bölgenin geliri gibi düşük değerli miraslar babadan oğula geçmektedir. Bu durum geçmişte kadınları iktidara getirmiştir ancak günümüzde toplumun modernleşmesiyle bu durum biraz değişmiştir. Anneler hala aileden sorumlu kişiler olarak görülmektedir. Geleneksel olarak damatlar, ailelerinin kadın bireyleri tarafından gelinlere verilmektedir. Otorite çoğunlukla erkekler ve kadınlar arasında paylaştırılmaktadır. Kadınlar ailesel görevleri üstlenirken, erkekler ise dini ve politik görevleri üstlenirler. İki taraf da bu durumun eşit bir ilişki olduğuna inanmaktadır. Kabilelerin reisi erkek olmasına rağmen bu seçimi kadınlar yapar ve bir erkeği liderlikten geri alabilirler.

Akan

 

Akan toplumu Gana’da yer alan ve kadınlar tarafından kurulan bir multi etnik gruptur. Kabilelerin lideri genelde erkeklerdir. Fakat bu liderlik gücü erkeğe anaerkil soydan; yani anneden ve kız kardeşlerden gelmektedir. Erkekler hem kendi ailelerini  hem de kadın akrabalarının ailelerini desteklemekle yükümlülerdir. Kadınlar genel olarak ayinleri ve törenleri yönetirler. Ayrıca beslenmede ve aile içi konularda önderlik ederler.

Bribri

 

Kuzey Panama ve Kosta Rika bölgelerinde yaşayan Bribri topluluğu anaerkil yapıda bir topluluktur. Doğan çocuklar annenin kabilesine girmiş olur. Kabilelerdeki büyükanneler yasalarda ve geleneklerin oluşumunda söz sahibi olarak görülür. Erkeklerin önemli bir rolü olmasına rağmen bu yasalarda herhangi bir söz hakları yoktur. Kadınlar kutsal Bribri ayinlerinde kullanılan kakaonun hazırlama rolünü  almaktadır ki bu tüm kabilelerde en önemli rol olarak görülür.

Garo

 

Garo halkı Hindistan’da yer alan yerli gruptur. Garolular kabile isimlerini annelerinden almaktadırlar. Toplumun yapısı anasoyluluk sistemine dayanmasına rağmen iktidar ve yönetim erkeklere verilmiştir.

Tuareg

 

Tuareg halkı göçebe yaşam stilini benimsemiş olan ve Sahara çölünde yaşayan Berberilerdir. Kadınlar okuma yazma gücü ile toplumda yüksek statüye sahiplerdir. Erkekler ise hayvan güderler. Çiftlik hayvanlarının ve diğer taşınabilir mal varlıklarının çoğu kadınlara aittir. Kişisel eşyalar ise ortak kullanımdadır. Halk Müslümandır ancak yaşam öncesi inançlarından etkilenmişlerdir.

KAYNAK : haberturk.com

Yorum Yaz


.