2008 yılı kanser tedavilerinde çığır açtı

Çarşamba, Ocak 7, 2009, 16:59
Sağlık kategorisi. Bu mesaja 0 yorum yapıldı.

FaceBookta Payla

Geçtiğimiz yıl, çağımızın amansız hastalığı kanserle ilgili birçok gelişme yaşandı. Prof. Dr. Erkan Topuz, eskiden yüzde 5 bile yaşama şansı verilmeyen bazı kanser hastalarını, artık yüzde 95 ihtimalle kurtardıklarını söylüyor..
Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Kanser Hastanesi Onkoloji Direktörü Prof. Dr. Erkan Topuz, kanser tedavisinde yüz güldüren gelişmeleri anlattı…

* 2008 yılında kanserde, özellikle hedefe yönelik tedavilerde büyük bir aşama kaydedildi. Kanser tedavisi, 1980’lere kadar birinci seri dediğimiz kanserojen ilaçlarla yapılıyordu. Elimizde az sayıda kanser ilacı mevcuttu. 1980’li yıllardan sonra ortaya çıkan yeni ilaçlar, özellikle cisplatin ve taksan grubu ilaçlar, kanser tedavisinde büyük aşamalar sağladı. Meme, akciğer, kadın yumurtalık, erkek yumurtalık kanserinde mucizevi sonuçlar elde edildi.

YAŞAMA ŞANSI ARTTI

* Hem koruyuculuk açısından, hem de metastaz (sıçrama) riski açısından anlamlı sonuçlar ortaya çıktı. Hastaların, temelli kurtulma ya da metastazdan korunarak uzun süre yaşama şansları arttı. Kısacası; 2008 yılı kanser hastaları için büyük bir çığır açtı. 2008 yılında geliştirilen hedefe yönelik klasik ve hormonal tedavilerle çok büyük başarılar elde edildi.

* Kemoterapi ve destek tedavilerdeki başarıların yanında, radyoterapide de büyük gelişme oldu. Kanser tedavisinde Cybr-knife’ın çıkmasıyla, hareketli organlarda çok küçük nodüllerde hedefi bularak, tümörün çevresine zarar vermeden büyük başarı elde etmeye başladık. Tomoterapi denilen bu tedavi; vücuda zarar vermeden, sadece tümörü ışınlayarak, kanser tedavisine yeni bir ışık sundu.

HEDEFE YÖNELİK TEDAVİ

* Kanser tedavisinde bugün büyük aşamalar kaydedildi. Eskiden yüzde 5 bile tedavi şansı verilmeyen bazı kanser türlerini yüzde 95 ihtimalle temelli tedavi edebiliyoruz. Kanser tanısıyla beraber getirilen yaklaşımlarla vakaları büyük oranda kurtarabiliyoruz. Hatta özellikle meme kanserlerinde metastatik olan hastaları bile kemoterapiyle çok uzun yıllar yaşatabiliyoruz.

* Kolon kanserinde çok büyük aşama var. Eskiden çok kısa sürede kaybettiğimiz hastaları şimdi temelli kurtarabiliyoruz. Prostat, akciğer ve lenfoma kanserlerinde de büyük başarılar elde ediliyor. Yeni geliştirilen hedefe yönelik tedavilerle; hastanın vücudunun hiçbir yerine zarar vermeden, saçını dökmeden ve bulantı yapmadan direkt tümör yakalanabiliyor. Üstelik bu tedavi metotları hızla gelişiyor.

* 2008 yılından itibaren gelişen tedavi yöntemleri sayesinde, özellikle radyotepari ve kemoterapi tedavisi ile yüz güldüren başarılar elde ettik. Örneğin; beyin tümörlerinde, yeni ilaçları radyoterapi ile kullanınca, mucizevi sonuçlara ulaştık. Hastaların 3-6 ay olan ömürleri, senelerin üzerine çıktı.

Kadınların büyük kabusu sona erdi

* YUMURTALIK KANSERİ Kadın yumurtalık kanserleri, son zamanlarda artmakta olan vakalar arasında yer alıyor. Yeni çıkan cisplatin ve taksan grubu ilaçlarla, bu hastalıktan, eskiden yüzde 5 olan temelli kurtulma şansı, yüzde 50’nin üzerine çıkartılmıştır. Yumurtalık kanserlerinde son zamanlarda geliştirilen en etkili tedavi yaklaşımı, ilacı doğrudan doğruya tümörün üzerine vermek şeklindedir. İlaç, karın içerisine direkt veriliyor ve böylece tümöre direkt etki ediyor. Sistemik olarak kana geçerek, hastayı etkiliyor. Erkek yumurtalık kanserinde ise iki grup vardır. Seminom olanlarda kemoterapi ve radyoterapi ile yüzde 95 tedavi elde ediyoruz. Nonseminomlarda ise yüzde 70 başarı elde ediliyor.
* MEME KANSERİ Meme kanserleri, kadınların bir numaralı kabusudur. 1950’li yıllarda 20 kadında bir görülürken, şimdi sekiz kadından birinde meme kanseri görülüyor. Ama meme kanseri korkulacak bir kanser türü değildir. Meme kanseri erken evrede yakalanırsa, tümör bir santimin altındaysa ve koltuk altına atlamadıysa, yüzde 95 temelli kurtulma şansı vardır. Orta devrede bile kemoterapi, radyoterapi ve hormonoterapi ile yüzde 70 üzerinde şifaya kavuşulur. Bütün bu tedavilerin bir onkoloji merkezinde yapılması ve bilinçli onkologlar tarafından yönlendirilmesi gerekir.
* CİLT KANSERİ Ozon tabakasının delinmesiyle birlikte, 1980’lerden sonra dünyanın en tehlikeli cilt kanseri haline gelen ve çok yüksek oranda artış gösteren malign melanom; beyin, akciğer, karaciğer ve kemik metastazı yapan bir tümördür. Erken evrelerde tam olarak temizlendiği taktirde, bu hastaların da kurtulması mümkündür. Geç devrelerde ise uzun ve kaliteli bir ömür sağlıyoruz.
* KEMİK KANSERİ Kemik tümörlerinde de büyük başarılar elde edildi. Eskiden yüzde 10 şifa şansı varken, artık erken devrede yüzde 70 şans ortaya çıktı.
* GIRTLAK KANSERİ Erken teşhis edilmiş gırtlak kanserlerinde, cerrahi ve radyoterapi tedavisiyle temelli şifa elde ediyoruz. Diğer evrelerde hastalara uzun ömür vaat ediyoruz.

Yeni ilaçlar hayat kurtarıyor

* Akciğer kanserlerinin iki türü var; küçük hücreli ve bunun dışındaki akciğer kanserleri. Küçük hücreli akciğer kanseri, çok hızlı yayılan bir tümör tipidir ve akciğer kanserlerinin yüzde 30’unu oluşturur. Bu kanserlerin ömürleri; 3 ayla, hatta haftalarla ölçülürdü. Ama şimdi bu hastaların ömrü, yeni ilaçlarla bir senenin üzerine çıktı. Erken evrelerde ise bu hastaları yüzde 25 oranında temelli kurtarabiliyoruz. Küçük hücreli dışındaki akciğer kanserlerinin de çeşitli alt grupları var. Bu tümörlerin tedavisinde de gelişmeler mevcut.

‘Aylık’ ömürler ‘yıllar’a uzadı

* Kemoterapi artı radyoterapi ile, yemek borusu kanseri hastalarında da artık kaliteli bir uzun ömür sağlamak, erken evrede tamamen iyileşmek mümkün.

* Mide kanserinde, hasta erken evrede bize gelirse cerrahi ile temelli iyileştirme imkanımız var. Mide kanserlerinde son zamanlarda üç tane yeni gelişmiş kanser ilacı mevcut. Hedefe yönelik tedavilerde bunları da deniyor ve iyi sonuçlar alabiliyoruz.

* Pankreas kanserinde hastaya ilk yapılacak iş, safra kanallarını cerrahi olarak serbest hale getirmektir. Bu hastalarda, yine son sekiz yılda çıkan kanser ilaçları faydalı sonuçlar veriyor. Eskiden aylık ömür biçilen hastaların yaşam süresi artık uzadı.

* Karaciğer kanserlerinde metastaz çok görülür. Tedavi, tümörün ilk başladığı yere yönelik olmalı. Erken evrede, karaciğerdeki lezyon cerrahi ile tamamen çıkartılırsa hasta tamamen iyileşir. Ayrıca ‘kemoembolizasyon’ dediğimiz yakma esasına dayalı yeni bir tedavi de var.

* Kolon kanserlerinde de hedefe yönelik tedavide büyük aşamalar kaydedildi.

ESRA TÜZÜN
Yorum Yaz


.